Các sản phẩm OHCO đều thuộc thương hiệu FFL Brands. Tại FFL Brands, ý kiến thu thập từ các khách hàng, người mua hàng và người sử dụng giúp chúng tôi liên tục tìm cách phát triển các giải pháp cần thiết và tân tiến. Phát triển công nghệ mới giúp chúng tôi sáng tạo sản phẩm và các giải pháp thiết kế. Một số sản phẩm OHCO được bảo vệ theo bằng sáng chế ở Hoa Kỳ và nơi khác. Trang web này được cung cấp để đáp ứng quy định công bố thông tin về bằng sáng chế trên mạng của nhiều khu vực thẩm quyền khác nhau, trong đó bao gồm cả các điều khoản quy định về công bố thông tin về bằng sáng chế trên mạng của Đạo Luật Sáng Chế Hoa Kỳ. Danh sách các sản phẩm OHCO sau đây không phải là danh sách đầy đủ, và các sản phẩm OHCO khác (hoặc các sản phẩm khác mà FFL Brands bán) không được liệt kê ở đây có thể được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế.

M.8LE, M.8, M.DX

Protected by United States Patent D897,710

Protected by United States Patents D887,741

Protected by Republic of Korea Design Registration No. 30-1035826

Protected by Australian Patent 201910473

Protected by Chinese Patent ZL201930061615.9

Protected by European Patent 006124616-0001

Protected by Japanese Patent 1641366

USA Patent Applications Pending:

U.S. Application 16/531,472

 

R.6

Protected by USA Patent D891,802