BẢO HÀNH THAY THẾ HOẶC SỬA CHỮA CÓ GIỚI HẠN TRONG 3 NĂM CHO GHẾ MASSAGE VÀ PHỤC VỤ TẠI CHỖ

Nếu quý vị có thắc mắc về điều khoản bảo hành hay sản phẩm, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của OHCO tại số (303) 572-5008. Trong trường hợp quý vị phát hiện và thông báo, trong Giai Đoạn Bảo Hành, lỗi sản xuất về tay nghề hoặc vật liệu của Dụng Cụ, thì chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được trình bày ở phần sau của tài liệu này. Việc đăng ký bảo hành của quý vị hoặc lần đầu tiên sử dụng đường dây hỗ trợ bảo hành sẽ được coi là quý vị chấp nhận các điều khoản Bảo Hành Có Giới Hạn này, kể cả các điều khoản quy định về trường hợp được miễn trách nhiệm. Vui lòng cất giữ tờ Bảo Hành Có Giới Hạn này và bản gốc của giấy tờ mua hàng ở một nơi an toàn và dễ tìm.

ĐỊNH NGHĨA – Vì mục đích của Bảo Hành Có Giới Hạn này, các từ ngữ sau đây có ý nghĩa như sau: (1) “Nhà Phân Phối” có nghĩa là OHCO; (2) “Dụng Cụ” có nghĩa là một sản phẩm hoặc hệ thống của OHCO; (3) “Khách Hàng” có nghĩa là người mua Dụng Cụ đầu tiên từ một nhà bán lẻ chính thức để trực tiếp sử dụng ở nhà. Khi đề cấp đến “quý vị” hoặc “của quý vị” là nói tới Khách Hàng; (4) “Ngày Bắt Đầu” sẽ có nghĩa là ngày đầu tiên mà Khách Hàng mua Dụng Cụ từ nhà phân phối hoặc từ một nhà bán lẻ chính thức của OHCO; (5) “Giai Đoạn Bảo Hành” có nghĩa là giai đoạn BA (3) năm bắt đầu từ Ngày Bắt Đầu; (6) “Bên Quản Lý” có nghĩa là OHCO. “Tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là Bên Quản Lý. Quý vị có thể liên lạc với Bên Quản Lý nếu có thắc mắc về điều khoản bảo hành này. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 303-572-5008 hoặc qua thư tại 2125 32nd Street, Boulder, CO 80301.

PHẠM VI BẢO HÀNH – Trong Giai Đoạn Bảo Hành, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo ý chúng tôi quyết định, bất kỳ Dụng cụ hư hỏng nào. Chúng tôi sẽ khiến Dụng cụ đó trở về trạng thái hoạt động thích hợp. Để được bảo hành, quý vị phải là người mua đầu tiên và có thể cung cấp cho chúng tôi bản gốc các giấy tờ mua Dụng Cụ có ghi ngày tháng. Bảo Hành Có Giới Hạn này chỉ áp dụng cho các Khách Hàng. Chỉ có các đại diện của chúng tôi mới được phép thực hiện các sửa chữa đối với Dụng Cụ theo Bảo Hành Có Giới Hạn này. Các bộ phận được thay thế sẽ được bảo hành theo giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này trong giai đoạn bảo hành hoặc trong ba mươi (30) ngày, tùy thời hạn nào lâu hơn sẽ áp dụng. Chúng tôi sẽ phục vụ việc sửa chữa tại chỗ khi cần vào các ngày làm việc bình thường, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, giờ địa phương của quý vị. Đăng ký bảo hành không phải là điều kiện tiên quyết để nhận dịch vụ sửa chữa theo giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này. Nếu nhà sản xuất không có một bộ phận thay thế cụ thể, thì chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để tìm bộ phận thay thế tương thích. Nếu không thể tìm được bộ phận tương thích, chúng tôi có thể thay thế Dụng Cụ của quý vị bằng một sản phẩm tương tự. Giá trị bán lẻ của bộ phận thay thế không bao giờ vượt quá mức giá gốc ban đầu trả cho Dụng Cụ đó. Trong trường hợp quý vị chọn không chấp nhận sản phẩm khác thay cho Dụng Cụ của mình, chúng tôi sẽ không còn có trách nhiệm thực hiện các sửa chữa theo giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này. Không được chuyển nhượng giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn ban đầu.

CÁC NGOẠI LỆ – Bảo Hành Có Giới Hạn này không bao gồm việc bảo hành cần thiết cho Dụng Cụ vì bất kỳ lý do nào sau đây: (1) Sản phẩm hoặc các bộ phận bị rơi xuống, trong đó bao gồm cả các bộ phận điều khiển từ xa, màn hình dụng cụ điều khiển từ xa bị vỡ, hoặc khoang chứa bộ phận điều khiển từ xa bị nứt vỡ; (2) Các thay đổi về thẩm mỹ, vải bị rách hoặc hư hỏng, gỗ, xốp, các miếng đệm, nhựa, chất liệu bọc, phần che phủ bên ngoài, và các hư hại và thay đổi do quá trình sử dụng và hao mòn thông thường; (3) Lắp đặt, cài đặt hoặc di chuyển so với vị trí cài đặt ban đầu; (4) Sơ suất, sử dụng không đúng cách, lạm dụng, bảo dưỡng sai, chạm điện và mạch điện tăng đột ngột, thiên tai hoặc công việc, các vật dụng kèm theo, các vật dụng được gắn thêm, các sửa đổi hoặc chỉnh sửa bởi những người không phải là các nhà cung cấp dịch vụ được Bên Quản Lý ủy quyền; (5) Khách hàng không sử dụng thiết bị chất lượng để chống mạch điện tăng đột ngột trong toàn bộ Giai đoạn Bảo hành; (6) Môi trường vận hành không thích hợp; (7) Bất kỳ vấn đề nào không liên quan đến khiếm khuyết; (8) Hư hỏng hoặc không hoạt động do thú vật hoặc thú cưng gây ra; (9) Hư hỏng hoặc không hoạt động do bất kỳ loại chất lỏng nào; (10) Sử dụng để cho thuê, để kinh doanh, sử dụng cho mục đích thương mại, sử dụng cho tổ chức hoặc mục đích sử dụng khác không liên quan đến nơi ở; (11) Các cuộc gọi yêu cầu bảo hành không cần thiết. Nếu chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không phát hiện được vấn đề gì sau khi kiểm tra, quý vị có thể phải trả giá phục vụ thông thường của chúng tôi cho các cuộc gọi bảo trì, chi phí vận chuyển, và các bộ phận; và (12) Sử dụng bất kỳ vật dụng nào cùng với Dụng Cụ nếu vật dụng đó không tương thích để sử dụng với thiết bị. Các mẫu sản phẩm bày bán được trưng bày trong hơn chín (9) tháng không được bảo hành theo bất kỳ điều khoản nào theo giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này.

TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ – Quý vị phải: (1) sử dụng Dụng Cụ trong một môi trường đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng Dụng cụ và các hướng dẫn khác được cung cấp; (2) bảo vệ nguồn điện cho Dụng Cụ qua việc sử dụng một thiết bị chất lượng để chống mạch điện tăng đột ngột; (3) báo cáo ngay cho chúng tôi về bất kỳ sự cố nào; (4) không cho phép bất kỳ ai sửa Dụng Cụ trừ các nhà cung cấp dịch vụ được chúng tôi ủy quyền; (5) có một người lớn hiện diện bất kỳ khi nào chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ; (6) làm theo các bước hướng dẫn để tìm hiểu vấn đề qua điện thoại hoặc email theo yêu cầu của chúng tôi; (7) bảo vệ và trả lại (chi phí sẽ do chúng tôi hỗ trợ) tất cả các bộ phận thay thế đã gửi cho quý vị. Quý vị phải trả chi phí cho tất cả các bộ phận và linh kiện quý vị nhận được cho đến khi quý vị gửi trả lại bộ phận hoặc linh kiện được thay thế đó cho chúng tôi.

KHÔNG TRUY VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM – Trách nhiệm tối đa của chúng tôi theo giấy Bảo Hành Có Giới Hạn này chỉ giới hạn ở chi phí sửa chữa hoặc thay thế Dụng Cụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hư hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp. Một số Tiểu Bang không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các hư hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên, do đó giới hạn hoặc trường hợp miễn trừ ở trên có thể không áp dụng cho quý vị. Bảo Hành Có Giới Hạn này cung cấp cho quý vị các quyền hạn pháp lý cụ thể, và quý vị có thể có các quyền khác tùy theo từng tiểu bang. Chúng tôi cung cấp Bảo Hành Có Giới Hạn này theo thỏa thuận giữa Nhà Phân Phối và chúng tôi. Tất cả các nghĩa vụ của chúng tôi theo thỏa thuận chỉ liên quan đến Nhà Phân Phối. Quý vị hoặc bất kỳ ai khác không bao giờ được coi là bên thứ ba được thụ hưởng thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với, và theo đây quý vị miễn trách nhiệm và miễn truy cho chúng tôi và tất cả mọi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền đối với thiệt hại, yêu cầu bồi thường, hoặc đơn thưa kiện, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hay gián tiếp, xảy ra đối với quý vị, hoặc đối với nhân viên hoặc đại diện của quý vị, hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc cho tài sản của bất kỳ những người nào nói trên, có thể phát sinh do bất kỳ lỗi nào thuộc phạm vi của Bảo Hành Có Giới Hạn này hoặc do bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện theo Bảo Hành Có Giới Hạn này. Bảo Hành Có Giới Hạn này sẽ được chấp hành bởi và soạn theo luật Tiểu Bang Colorado.