ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị. Việc này sẽ giúp chúng tôi thúc đẩy tiến trình hỗ trợ bảo hành và thông báo về bất kỳ lỗi sản xuất nào hoặc thông tin tổng quát về việc sử dụng sản phẩm, các mẹo nhỏ về massage và thông tin chi tiết hữu ích khác. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị.